ICE BLUE LENS


ลนส์ไอซ์บูลจะมีจุดเด่นตรงที่เทคโนโลยีนี้จะช่วยทำให้เห็นวัตถุที่มีสีขาว เขียว และแดงเด่นชัดขึ้นมาเลนส์ไอซ์บูลจะช่วยเพิ่มContrastระหว่างวัตถุที่มีสีเหล่านี้กับพื้นหลังทำใหผู้สวมใส่เห็นวัตถุได้ชัดเจนขึ้น ด้วยเหตุผลนี่เองทำให้เลนส์ไอซ์บูลเหมาะกับกีฬาที่ใช้ลูกบอลในการเล่นเช่นกอล์ฟและเทนนิส นอกจากนี้แล้วเลนส์ไอซ์บูลยังเหมาะกับกีฬาที่ต้องดูเส้นสีขาวเช่นปั่นจักรยานและวิ่งเพราะจะทำให้นักกีฬาเห็นลายเส้นบนถนนสีขาวที่เด่นชัดขึ้น

สำหรับนักกอล์ฟเลนส์ ICE BLUE จะช่วยนักกอล์ฟในการมองเห็นมากที่สุดเวลาออกรอบ เลนส์ไอซ์บูลสีฟ้าจะช่วยให้เห็นไลน์บนกรีนได้ชัดมากขึ้น เช่นเดียวกับการมองลูกกอล์ฟ เพราะเลนส์สีฟ้าจะเพิ่ม CONTRAST ระหว่างวัตถุที่มีสีขาวหรือเหลืองให้เด่นชัดขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม m.me/swanseyewear