STRIX-I


ความเป็นมาของ “STRIX-I" Collection

ความพิเศษของแว่นตัวนี้คือ สามรถถอดกรอบด้านล่างออกได้ ทำให้ใส่ได้สองแบบ เหมือนมีแว่นสองอันโดยการออกแบบของคอลเลคชั่นนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็วเราจึงออกแบบแว่นตาที่ใส่ได้สองแบบเพื่อรองรับการใช้งานที่เข้ากับสไตล์ของคุณ