ASIA FIT


แว่นที่มีคุณสมบัติเอเชียฟิต เป็นสิ่งสำคัญมากในการเลือกใช้แว่นกันแดดของนักกีฬาความแตกต่างระหว่างโครงหน้าคนเอเชียและฝรั่ง การออกแบบของแว่นที่มีคุณสมบัติ Asia Fitจะออกแบบมาเพื่อโครงหน้าคนเอเชียโดยเฉพาะทำให้เวลาสวมใส่ผู้สวมใส่จะรู้สึกกระชับมากขึ้น โดยแว่นของ SWANS ทุกตัวจะออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับโครงหน้าคนเอเชียทุกตัว

 

จากภาพจะเห็นได้ว่าโครงหน้าของคนฝักตะวั้นตก จะมีโครงหน้าทีแคบแต่นูนกว่า ส่วนคนเอเชียจะมีรูปหน้าที่กว้างและแบนกว่า