แว่นตากันแดดคุณภาพดี


แว่นตากันแดดที่มีคุณภาพดีควรจะมีคุณสมบัติดังนี้

  1. เลนส์ที่ใส่ควรจะกันแสง UV 100% ทั้ง UVA และ UVB
  2. เลนส์สามารถรองรับแรงกระแทกได้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุดังนั้นเลนส์ควรที่จะมีความคงทนแข็งแรงสูง
  3. เปอร์เซ็นต์ในการหลอกตาควรที่จะเป็นศูนย์ซึ่งหมายความว่าใส่แล้วจะไม่หลอกตาระยะที่เห็นเวลาใส่แว่นกับไม่ใส่ควรที่จะเป้นระยะเดียวกัน
  4. การออกแบบดีไซดืที่เข้ากับการใช้งานของกีฬาแต่ละประเภทเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาของนีกกีฬา
  5. น้ำหนักที่เบาเพราะนี่คือคุณสมบัติอย่างนึงที่จะทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบายเวลาใส่แว่นตากันแดดเป้นระยะเวลานานๆ