แว่นเลนส์ออโต้ราคา


แว่นออโต้ในท้องตลาดมีหลายราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพัน

สิ่งที่ทำให้ราคามันต่างกันขึ้นอยู่กับ:
1. Range หรือระดับของแสงที่ที่สามารถผ่านเข้าถึงเลนส์ได้บางตัวอาจจจะได้ไม่กว้างมากเช่น 30%-65% ซึ่งหมายวามว่าเลนส์จะใสได้ไม่มาก(มองเห็นไม่ได้ชัดตอนกลางคืน)และมืดได้ไม่มาก(กันแดดได้ไม่ได้เยอะมาก)

  1. ความเร็วในการปรับแสงของตัวเลนส์ ถ้าเลนส์ปรับแสงไม่เร็วอาจจะใส่แล้วไม่สบายตาเพราะไม่มีความพอดีระหว่างแสงที่ผ่านเข้ามากับระดับเลนส์ที่ป้องกันสายตา
  2. วัสดุของตัวเลนส์ นอกจากจะใส่แล้วสบายตาแล้ววัสุที่ดีจะต้องมีความคงทนแข็งแรงป้องกันดวงตาจากอุบัติเหตุได้

จุดเด่นของเลนส์ Photochromic ของ SWANS คือเทคโนโลยี Photochromic จะผสมอยู่ในเลนส์เลย เลยส์จึงสามารถเลนส์จะปรับแสงได้เร็วกว่ายี่ห้ออื่นๆ และRange ของแสงที่สามารถผ่านเข้าถึงเลนส์ได้กว้างมากถึง13%-84% ทำให้ใส่แล้วสบายตาและปกป้องสายตาจากแสง UV ได้ดี นอกจากนี้เลนส์ของเราคือเลนส์ PETROID ซึ่งคือเลนส์โพลีคาร์บอเนต

เกรดสูงที่มีความคงทนแข็งแรงเสมือนแว่น Safety