SWANS เลนส์ไอซ์บูล


เลนสืไอซ์บูลจะมีจุดเด่นตรงที่เทคโนโลยีนี้จะช่วยทำให้เห็นวัตถุที่มีสีขาว เขียว และแดงเด่นชัดขึ้นมาเลนส์ไอซ์บูลจะช่วยเพิ่มContrastระหว่างวัตถุที่มีสีเหล่านี้กับพื้นหลังทำใหผู้สวมใส่เห็นวัตถุได้ชัดเจนขึ้น

ด้วยเหตุผลนี่เองทำให้เลนส์ไอซ์บูลเหมาะกับกีฬาที่ใช้ลูกบอลในการเล่นเช่นกอล์ฟและเทนนิส นอกจากนี้แล้วเลนส์ไอซ์บูลยังเหมาะกับกีฬาที่ต้องดูเส้นสีขาวเช่นปั่นจักรยานและวิ่งเพราะจะทำให้นักกีฬาเห็นลายเส้นบนถนนสีขาวที่เด่นชัดขึ้น

สามารถดูตัวอย่างในการมองเห็นด้วยเลนส์ไอซ์บูลในการเล่นกอล์ฟได้ตามวีดิโอนี้

 

สามารถดูตัวอย่างในการมองเห็นด้วยเลนส์ไอซ์บูล (ICE BLUE)ในการเล่นเทนนิสได้ตามวีดิโอนี้