แว่นกันแดดเลนส์โพลาไรซ์


ประโยชน์ของหลักๆของเลนส์โพลาไรซ์คือจะทำหน้าที่ตัดแสงสะท้อนที่กระทบกับวัตถุมันวาวเช่นผิวน้ำและกระจกทำให้มองทะลุผิวน้ำทำให้เราเห็นน้ำที่ใสขึ้นหรือตัวปลาหรือวัตถุใต้น้ำได้ชัดเจนขึ้น ภาพที่เราเห็นจากการใส่เลนส์โพลาไรซ์จะเหมือนกับ Filter ที่ทำให้เราเห้นภาพที่คมชัดขึ้นเพราะเลนส์โพลาไรซ์ทำหน้าที่ตัดแสงสะท้อนและแสงการะเจิงให้เรา

 

จุดเด่นของ SWANS คือเป็นบริษัทที่ผลิตเลนส์โพลาไรซ์แห่งแรกของโลกที่ผสม่ฟิล์มโพลาไรซ์ไว้ในเนื้อเลนส์โพลีคาร์บอนด์เนทโดยใช้เทคโนโลยีการหล่อที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้เลนส์ทนต่อการกระแทก การขีดข่วน และมีความเที่ยงตรงสูง

***ต่างจากเลนส์อื่นๆที่แค่เคลือบฟิล์มโพลาไรซไว้ข้างหน้าเลนส์***