สายรัดแขนวิ่ง Sporteer Classic MX สำหรับ iphone plus, Samsung Note, Samsung Galaxy และ Smartphones ขนาดใหญ่
สายรัดแขนวิ่ง Sporteer Classic MX สำหรับ iphone plus, Samsung Note, Samsung Galaxy และ Smartphones ขนาดใหญ่
สายรัดแขนวิ่ง Sporteer Classic MX สำหรับ iphone plus, Samsung Note, Samsung Galaxy และ Smartphones ขนาดใหญ่
สายรัดแขนวิ่ง Sporteer Classic MX สำหรับ iphone plus, Samsung Note, Samsung Galaxy และ Smartphones ขนาดใหญ่
สายรัดแขนวิ่ง Sporteer Classic MX สำหรับ iphone plus, Samsung Note, Samsung Galaxy และ Smartphones ขนาดใหญ่
สายรัดแขนวิ่ง Sporteer Classic MX สำหรับ iphone plus, Samsung Note, Samsung Galaxy และ Smartphones ขนาดใหญ่

สายรัดแขนวิ่ง Sporteer Classic MX สำหรับ iphone plus, Samsung Note, Samsung Galaxy และ Smartphones ขนาดใหญ่

Regular price 990.00 ฿

The Classic MX Modular Armband fits most small and mid-size phones with no case or thin cases and is the best armband choice if you want the least amount of bulk on your arm while running or working out.

The Classic MX Modular Armband fits all phones and cases up to 162 x 83 x 10 mm.

Features:

  • Removable/interchangeable straps provide a custom fit on bare arms or over clothing
  • Compatible with all wired earphones
  • Integrated pocket for cards, cash, ID, key, etc.
  • Touch sensitive screen for full screen functionality
  • Reflective material on strap and around device for night-time safety

Arm Size (upper arm circumference) - 10 - 14 inches (25 - 36 cm) - Fits most arms/most common size