สายรัดเอววิ่ง Sporteer Zephyr สำหรับ iPhone, iPhone Plus, Samsung Galaxy, Samsung Note
สายรัดเอววิ่ง Sporteer Zephyr สำหรับ iPhone, iPhone Plus, Samsung Galaxy, Samsung Note
สายรัดเอววิ่ง Sporteer Zephyr สำหรับ iPhone, iPhone Plus, Samsung Galaxy, Samsung Note
สายรัดเอววิ่ง Sporteer Zephyr สำหรับ iPhone, iPhone Plus, Samsung Galaxy, Samsung Note
สายรัดเอววิ่ง Sporteer Zephyr สำหรับ iPhone, iPhone Plus, Samsung Galaxy, Samsung Note
สายรัดเอววิ่ง Sporteer Zephyr สำหรับ iPhone, iPhone Plus, Samsung Galaxy, Samsung Note
สายรัดเอววิ่ง Sporteer Zephyr สำหรับ iPhone, iPhone Plus, Samsung Galaxy, Samsung Note

สายรัดเอววิ่ง Sporteer Zephyr สำหรับ iPhone, iPhone Plus, Samsung Galaxy, Samsung Note

Regular price 1,150.00 ฿

If you have small arms or just want to keep your arms free while running or working out with your iPhone, the Sporteer Zephyr Waist Pack is the ideal option. 

The Zephyr is ultra-thin and lightweight but has plenty of room for your iPhone and cash, cards, ID, lip balm, or gel shots. A water resistant layer inside the pocket isolates your iPhone and protects it from sweat, moisture and scratches.  And, you'll always have full access to your apps and screen controls through the touch-sensitive screen.

The Zephyr Running Belt fits iPhone Plus, iPhone, Samsung Galaxy, Samsung Galaxy Note fits all phones and cases up to 162 x 85 x 12 mm.

Product Features:

  • Touch screen for full access to your iPhone screen and controls*
  • Adjustable, flexible belt (25-inch to 40-inch) for perfect fit
  • Ultra lightweight design is slim and bounce-free
  • Internal,waterproof divider and water resistant zipper protect your iPhone from sweat, moisture and scratches.
  • Space inside zippered pocket and two external pockets for carrying small items
  • Locking zipper eliminates annoying rattling during your workout or run