Polarized Iceblue l ตัวเลนส์ที่ออกแบบมาเพื่อนักกอล์ฟ


Swans Polarised Iceblue lens

เลนส์ Polarized Ice Blue ของ Swans ได้ผสม 2 เทคโนโลยีคือ

1. Polarized ช่วยในการจัดแสงสะท้อนทำให้เห็นวัตถุและภาพที่ชัดเจนขึ้น
2. Ice Blue ช่วยปรับ Contrast ของภาพช่วยและช่วยทำให้วัตถุที่มีสีขาวอย่างลูกกอล์ฟเด่นออกมาจากพื้นหลังนั่นก็คือกรีนฟิลด์ช่วยในการมองเห็นลูกกอล์ฟได้ง่ายและชัดขึ้นเวลาไดร์ไกลๆ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม m.me/swanseyewear