SALF - SWANS Airless Fit


แว่นรุ่น Airless Leaf Fit เป็นแว่นที่มีน้ำหนักเบาที่สุดของ SWANS น้ำหนักเพียง 14 กรัมเท่านั้น จุดประสงค์ในการออกแบบและผลิตแว่นรุ่นนี้ขึ้นมาคือการที่ให้ผู้ใส่แว่นใส่แล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่ ใส่ได้ทั้งวันโดยแว่นไม่กดทับขมับให้ความรู้สึกสบายตลอดเวลาที่สวมใส่  ถ้าเปรียบเทียบแล้วเบาเหมือนอากาศ 

 แว่นวิ่ง เบา Swans